Skip to main content

Een grote tegenvaller. We zijn opgegroeid met naar buiten en actief zijn (binn’n wor’j zeek) in plaats van “thuisblijven”.

Een stuk in de sportkrant over je eigen (voetbal)vereniging; waar zou dat over moeten?

Over:

 • Resultaten van de senioren elftallen/teams, met name het 1e.
 • Ontwikkelingen binnen de jeugd, samenwerking met HSC’21.
 • De progressie en het plezier van het damesteam
 • De georganiseerde en te organiseren activiteiten van de desbetreffende commissie
 • De laatste nieuwtjes en anekdotes: de 3e

Helaas. Corona. Stillegging van competities en trainingen.

Een grote tegenvaller. We zijn opgegroeid met naar buiten en actief zijn (binn’n wor’j zeek) in plaats van “thuisblijven”.

Gelukkig mogen nu ook de senioren -27 jaar weer trainen. Deze leeftijdsgrens getuigt van een wereldvreemdheid, die je kan verwachten als je politici en vakgeleerden/specialisten met elkaar laat beslissen. Elftallen worden uit elkaar getrokken en de “ouderen” hebben net zo veel behoefte aan en belang bij sporten en sociale contacten.

Politiek Den Haag zou veel kunnen leren van hoe de verenigingen in de coronatijd gefunctioneerd hebben, en met name over hoe je met de coronaregels omgaat.

We houden echter hoop:

 • Op snellere vaccinaties
 • Dat alle leden nog actief blijven
 • Dat de “veteranen” er nog een jaar aan vast plakken
 • Dat de “jeugd” niet teveel andere hobby’s ontdekt heeft
 • Dat de sponsoren ons en wij de sponsoren niet in de steek laten
 • Dat iedereen deze crisis zo goed mogelijk doorkomt

Is er dan ook nog goed nieuws?

Jawel:

 • In Buurse worden 5 starterswoningen gebouwd
 • Er is sprake van een geboortegolf in Haaksbergen, en dat geldt zeer zeker ook voor Buurse
 • In 2023 vieren we ons 75-jarig jubileum

In een volgende editie kom ik hopelijk met echt voetbalnieuws, luchtigere verhalen en spectaculaire foto’s.

vv Buurse website
Close Menu

De Sportkrant Haaksbergen is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Haaksbegen is onderdeel van De Sportkrant