Skip to main content

Pieter van Zwanenburg

Haaksbergen gaat voor positieve gezondheid

Ik hoorde onlangs iemand zeggen: op school zouden de kinderen naast begrijpend lezen ook les moeten krijgen in begrijpend leven. Dat klinkt best moeilijk en kan over alles gaan, en daar zit het hem nou nét in. Want welke keuzes maak je allemaal die invloed hebben op je gezondheid? Die maak je de hele dag. Je kiest wat je eet, drinkt, wat je leest, op welke manier je omgaat met anderen, hoeveel je beweegt. Dat zijn allemaal onderdelen van positieve gezondheid. Ik steun dan ook van harte het advies van de Nederlandse Sportraad aan het kabinet met de titel “Nederland, sta op! – maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend”.

In Haaksbergen zorgen we samen met het sportieve verenigingsleven dat bewegen voor iedereen is weggelegd. Niemand mag buiten spel staan. Het sportakkoord helpt ons daar enorm bij: sport wordt steeds meer ingezet als onderdeel van positieve gezondheid. Of je nu kind, volwassene of oudere bent, je bent bij jouw sportclub op de juiste plek. In Haaksbergen nemen we samen eventuele drempels weg. Ook financiële drempels, want voor jong en oud zijn er fondsen voor sport en cultuur die helpen bij het betalen van jouw sport als dat nodig is.

Deze sportkrant laat maar weer eens zien hoe rijk het verenigingsleven in Haaksbergen is en hoe belangrijk samenwerking is om nóg meer waarde te bieden aan onze inwoners. Want sporten is gezond voor lichaam en geest.
Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Pieter van Zwanenburg
Wethouder Sport en ambassadeur positieve gezondheid

Ambitie van Groot Scholtenhagen

Sportparkmanager voor Haaksbergs Klein Papendal

Bij Groot Scholtenhagen willen ze vooruit. Er is meer te halen uit alle voorzieningen en Rob Snel van het sportpark spreekt zelfs van een ‘klein Papendal’. Om dit te bewerkstelligen, is Suzan de Jong uit Eibergen aangesteld als sportparkmanager.

Dit was een initiatief vanuit de verenigingen, gesteund door het lokale Sport- en Beweegakkoord. Suzan gaat per 1 maart aan de slag in haar nieuwe functie. Het gaat in eerste instantie om een pilot van één jaar met de intentie om hierna structureel door te gaan.

Verbeterde samenwerking

Wat gaat zij precies doen? Een hechtere samenwerking creëren en vanuit die verbinding deelname vanuit de inwoners bevorderen. “De combinatie van de sportfaciliteiten, de natuur en de horeca die hier zit biedt zoveel mogelijkheden. Dan kun je met elkaar zoveel mooie dingen gaan doen”, vertelt Suzan, die zelf het goede voorbeeld wil geven. “Ik doe zelf aan hardlopen. Fietsen is ook een grote passie van mij. Heel veel sporten vind ik wel leuk. Sport loopt met alles als een rode draad door mijn leven. Goed voorbeeld doet goed volgen.”
Suzan zal in elk geval twee dagen in de week aanwezig zijn op het sportpark. Ze is ambitieus, maar wil niet te hard van stapel lopen. “Het is wel de kunst om het stap voor stap te doen en iedereen mee te krijgen. Gelukkig is er al een goede structuur hier. Het is niet nieuw, men zit al met elkaar om tafel. We gaan het verder uitbreiden. Dan is twee dagen eerst heel mooi om te pionieren met elkaar.”

Iedereen doet mee

De kersverse sportparkmanager gaat zich inzetten om iedere inwoner, van jong tot oud, aan het bewegen te krijgen. Ook mensen voor wie dat lastig kan zijn. “Je hebt ook een grote groep kwetsbaren. Het zou heel prettig zijn als je er daar een aantal van binnen krijgt. Van belang is gewoon om veel in contact te komen, gesprekken te voeren en mensen te gaan opzoeken.”

Fondsen voor sport en cultuur

Heeft u niet genoeg geld om te sporten? Voor uzelf of uw kind? Misschien kan het wel door gebruik te maken van de fondsen voor Sport & Cultuur.

U kent misschien het Jeugdfonds Sport & Cultuur wel. Nu is er daarnaast het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie en eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Deze fondsen zijn er allebei voor gezinnen met een laag inkomen.

Kijk voor de voorwaarden op de website van de Noaberpoort.
Aanvraag indienen
U kunt zelf geen aanvraag doen. Dit doet een tussenpersoon voor u. In Haaksbergen kunt u bijvoorbeeld hulp krijgen van de Noaberpoort. Maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht bij een leerkracht of Buurtsportcoach. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Noaberpoort. U kunt bellen naar (053) 573 45 89 of een mail sturen naar
info@noaberpoort.nl.

Subsidies voor sportactiviteiten

De gemeente verstrekt elk jaar verschillende subsidies aan sportverenigingen. Die subsidies moeten worden aangevraagd, waarna beoordeling plaatsvindt.

Voor sportactiviteiten kan er in Haaksbergen worden aangevraagd vanuit het sportakkoord of bij de gemeente.

Ondersteuningssubsidie sport
Er zijn subsidies mogelijk op het gebied van sport en activiteiten voor jeugd. Subsidieaanvragen voor het volgende kalenderjaar moeten vóór 1 oktober worden ingediend. Aanvragen ná 1 oktober kunnen niet in behandeling worden genomen. De aanvraagformulieren vindt u op
www.haaksbergen.nl. U kunt mailen naar h.rexwinkel@haaksbergen.nl of bellen naar (053) 573 46 06.

Sportakkoord uitvoeringsbudget
Sinds november 2020 hebben we in Haaksbergen het lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het akkoord is ondertekend door verschillende Haaksbergse organisaties. Samen zetten zij zich in om onder meer sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Voor mensen mét en zónder beperking.

Heeft u, samen met andere partijen, een idee dat past bij de doelstellingen van het Sport- en Beweegakkoord? Breng het idee dan in tijdens een kernteamvergadering. Het is mogelijk om hiervoor een uitvoeringsbudget aan te vragen. Het uitvoeringsbudget is een financiële bijdrage voor het uitvoeren van jullie idee.

Meer informatie is te krijgen bij de coördinator lokaal Sport- en Beweegakkoord Nienke Schuppers, n.schuppers@wijkracht.nl of bel
06 – 82 66 62 35.

Of kijk op www.haaksbergen.nl

Vrijwilligerswerk Haaksbergen, het startpunt voor vrijwilligerswerk!

Voor vrijwilligers en voor organisaties die werken met vrijwilligers
Vrijwilligerswerk kent vele vormen en mogelijkheden en is er voor iedereen. Vrijwilligerswerk Haaksbergen is het startpunt waar inwoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van vrijwilligerswerk. Zo geven wij informatie en advies over praktische vragen als vergoedingen, verzekeringen, wetten en regelgeving. Daarnaast brengen wij vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen gratis een vacature op onze online vacaturebank plaatsen. Ook helpen wij vrijwilligers bij het vinden van passend vrijwilligerswerk en scholing.

Neem contact op
Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Heeft u tijdelijk geen werk? Net met pensioen en tijd over? Zoekt u als organisatie vrijwilligers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vrijwilligerswerk Haaksbergen denkt graag met u mee. U kunt ons bereiken via
(053) 573 45 89 of via
vrijwilligerswerkhaaksbergen@wijkracht.nl

Vrijwilligerspolis
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn.

Wij hebben een pakket verzekeringen voor vrijwilligers bij Centraal Beheer afgesloten, te weten

Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen,
Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers,
Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen,
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
Vrijwilligers en een Ongevallenverzekering Vrijwilligers.

Vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers zijn via deze collectieve verzekeringen verzekerd. Zodat ze verzekerd zijn tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Voor wie?
De polis geldt voor alle vrijwilligers (ook bestuursleden) die voor de organisatie werken. Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd.

Kosten
De Vrijwilligerspolis is gratis. De kosten worden gedragen door de gemeente. Er is dus geen reden om uw vrijwilligers onverzekerd hun werk te laten doen.

Twents vernuft Haaksbergen

Dankzij nieuwe aanwinst loopt alles op rolletjes bij bowlsvereniging Haaksbergen

Een filmpje op de Facebookpagina van bowlsvereniging Haaksbergen kan op reacties rekenen van collega-verenigingen uit het hele land. Op de beelden demonstreert voorzitter Rob Heijboer de nieuwste aanwinst van de club: de Easy Roll Up. Een apparaat dat de zware matten waarop gespeeld wordt snel en makkelijk oprolt.

Leuke bijkomstigheid: de nieuwe hulp is een Twentse uitvinding. Twee Denekampse bedrijven ontwikkelden het apparaat dat bestaat uit een speciaal opzetstuk dat op een boormachine geklikt kan worden. Soepel rolt de machine de mat tot een dikke rol. Een klus die voorheen handmatig moest gebeuren. Dat was een zware opgave voor de leden, omdat de rollen een paar honderd kilo per stuk wegen.

De vereniging is dan ook maar wat blij met de nieuwe aanwinst die ze gezien het kostenplaatje niet zelfstandig aan kon schaffen. Het lokale Sport- en Beweegakkoord bood uitkomst. Dat is een samenwerkingsverband van Haaksbergse organisaties, zoals gemeente, sportverenigingen, onderwijs en zorg. De coördinator Sport, Cultuur en Valpreventie ging samen met de bowlsvereniging op zoek naar een passende oplossing en de kosten werden via het uitvoeringsbudget gedekt.

Andere spelvorm

De bowlsvereniging is dankbaar voor de ondersteuning. Twee jaar geleden kwamen er vanuit het akkoord ook al twee nieuwe speelmatten waar een andere spelvorm van bowls op gespeeld kan worden. Het zijn kortere matten met een blokje in het midden waar de bal omheen gespeeld moet worden. Een echte aanvulling voor de club, omdat er ook spelers zijn voor wie de matten van dertig meter te lang zijn. En het is ook echt een andere discipline. Door de hindernis van het blokje komt er meer denkwerk aan te pas.

De kortere speelmatten en de Easy Roll Up zorgen ervoor dat spelers en vrijwilligers langer actief blijven binnen de bowlsvereniging. Dat komt goed uit, omdat van de 42 leden het overgrote deel op leeftijd is en er weinig nieuwe spelers bijkomen.

Het maakt het voortbestaan van de vereniging onzeker. Nieuwe leden zijn dan ook zeer welkom. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het spel, houdt de bowlsvereniging op dinsdag 12 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur een open dag in de Els.

Over Bowls

Over bowls
Bowls heeft wel iets weg van jeu de boules, maar is toch echt anders. De ballen zijn afgeplat aan de zijkanten en rollen in een curve. Het is een heel toegankelijke sport waarbij de deelnemers veel in beweging zijn zonder dat het belastend is voor spieren en gewrichten. De spelers maken tijdens een wedstrijd heel wat meters doordat ze de mat van dertig meter een aantal keer op- en aflopen. Ook het sociale aspect is heel belangrijk. De deelnemers kijken iedere week weer uit naar het gezellige samenzijn.

Grote tevredenheid over MQ-scan

Enkele jaren geleden is de MQ-scan landelijk in het leven geroepen. Het doel: inzicht krijgen in de motorische vaardigheden van kinderen. Ook in de gemeente Haaksbergen wordt de MQ-scan inmiddels twee keer per jaar afgenomen in de groepen 1 tot en met 8.

De scan bestaat uit een beweegbaan die is opgebouwd uit standaard materialen uit een gymzaal. Progressie die wordt gemaakt op het gebied van bewegen kan op deze manier worden gemonitord.

Miriam van der Heide is lid van het kernteam sportakkoord Haaksbergen en vertegenwoordigt daarin het onderwijs. Ze erkent het belang van beweging voor basisschoolkinderen en organiseert activiteiten die hen stimuleren om te bewegen. Zij is erg blij met de MQ-scan. “Kinderen komen heel verschillend binnen”, vertelt ze. Zo beweegt het ene kind makkelijk, terwijl een ander daar veel meer moeite mee heeft. “De MQ-scan maakt dat inzichtelijk.”

In het onderwijs staat bewegen hoog in het vaandel. Om achterstanden in motoriek tegen te gaan, heeft basisschool Buurse bijvoorbeeld een vakleerkracht aangesteld. Zo kan meer kwaliteit worden geboden en de motoriek bij kinderen worden verbeterd.

Bewustwording ouders

Een pijnpunt is nog wel dat de ouders van de kinderen zich minder bewust zijn van het belang van de scan. “Bij hen is het nog niet zo bekend. Niet in elk gezin is het vanzelfsprekend dat kinderen sporten en bewegen. Dan is bewegen op school nog belangrijker.” Het is daarom van belang om het gesprek met ouders aan te gaan: zit hun kind al op een sport, of is er misschien Motorische Remedial Teaching (MRT) nodig? Kinderen met motorische achterstanden krijgen daarmee extra ondersteuning zodat ze beter gaan bewegen en er tegelijkertijd meer plezier in krijgen.

Een passend lesaanbod

Leraar lichamelijke opvoeding Thijs Aalbers neemt de scan af bij zijn leerlingen en is tot dusver ook enthousiast. “Het heeft meerdere functies. Het is een monitor. Het wordt landelijk afgenomen dus je kan plaatsen met elkaar vergelijken”, vertelt hij.
Ook gemeenten kunnen hun beleid er op aanpassen. “Nieuw bij de MQ-scan is dat alle kinderen in de lijst staan op postcode. Dus je kunt ook per wijk vergelijken. Buurtsportcoaches kun je dan bijvoorbeeld heel gericht inzetten.”

Resultaten van de scan geven per leerling, klas en school sterke en minder sterke beweegonderdelen aan. Denk bijvoorbeeld aan rollen en balans. Thijs vindt dit zeer praktisch. “Dat maakt het echt heel makkelijk. Er wordt heel veel data verzameld. Daardoor kun je binnen je lesaanbod meer balanceren.” Ook kan Thijs beweegtalenten en achterblijvers in motoriek herkennen. Samen met ouders kan dan worden ingezoomd op wat er nodig is om een kind het beste tot zijn of haar recht te laten komen.

Close Menu

De Sportkrant Haaksbergen is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Haaksbegen is onderdeel van De Sportkrant