Skip to main content

Antoon Peppelman, Wethouder Sport

Beste lezer,

Voor u ligt De sportkrant Haaksbergen. Een mooie uitgave waarin de veelkleurigheid van het Haaksbergse sportlandschap goed naar voren komt. Natuurlijk is het belangrijk om ons met elkaar aan de coronamaatregelen te houden. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. We zitten bovendien midden in een landelijke vaccinatiecampagne. Ook die moet ervoor zorgen dat de pandemie wordt ingedamd en er minder mensen ziek worden. Maar we kunnen echt méér doen om ons zelf weerbaar te maken. Door, waar dat kan, te zorgen dat onze gezondheid zo goed mogelijk is.

Gezond en uitgebalanceerd eten is daarbij belangrijk. Het is mooi om te zien dat veel mensen, juist in deze periode, weer meer tijd hebben en ook nemen om uitgebreid te koken. Meer dan ooit zie ik weer mensen kiezen voor een eigen moestuintje. Ondanks alle nare kanten van deze periode is dát vanzelfsprekend een heel mooie ontwikkeling. Wie wil er nou niet verse sla, komkommer en tomaten uit eigen tuin? Ik kan het u in elk geval van harte aanbevelen.

Uiteraard blijven de meeste mensen zoveel mogelijk thuis. We moeten thuis werken waar dat kan, we vergaderen via Teams of Zoom en kunnen maar beperkt bij elkaar op bezoek. Sportscholen zitten dicht en ook sportverenigingen hebben te maken met flinke beperkingen. Het risico van al dat thuis zitten is dat we veel te weinig beweging krijgen. Want juist in deze tijd kan ons lichaam wel wat beweging gebruiken!

De gemeente vindt de gezondheid van haar inwoners belangrijk. Daar hoort dus ook voldoende bewegen bij. We willen sport en bewegen voor iedereen toegankelijk laten zijn. Ons lokaal Sport- en Beweegakkoord brengt de partijen bijeen die daarin samen optrekken en ook onze eigen buurtsportcoaches doen daar vanuit de Noaberpoort een hoop aan. Zo proberen we te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen sporten.

U kunt natuurlijk ook zelf de stoute wandelschoenen aantrekken. Haaksbergen biedt namelijk geweldige mogelijkheden om te wandelen, hardlopen of fietsen. Wat is er nou mooier dan in het lentezonnetje lekker te bewegen en te genieten van een van de vele natuurgebieden die onze gemeente rijk is? Het is goed om fit te blijven en je ontmoet andere mensen tijdens het sporten. Sport brengt mensen in beweging én bij elkaar. Op anderhalve meter afstand uiteraard… Ik wens u veel sport- en leesplezier.

Plezier staat voorop!

“Als plezier voorop staat, zul je vaker bewegen en sporten”

Plezier. Swen Kuipers kan het niet genoeg benadrukken: Plezier is de sleutel naar voldoende beweging en sport. “Ik kan enorm genieten als ik met mijn vaste groepje sportvrienden weer even heerlijk kan hardlopen of mountainbiken. Dan besef je ook gelijk wat we hier toch boffen met zo’n mooie omgeving rondom Haaksbergen. Het is belangrijk dat je echt kunt genieten van je sport, dan zul je het ook vaker en makkelijker doen“, zegt de 57-jarige apotheker die namens de Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH) deel uitmaakt van het kernteam Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Missie van het team: Haaksbergen nog meer in beweging krijgen en houden, vooral wanneer dat niet vanzelf gaat door leeftijd, inkomen of lichamelijke beperkingen.

Nog veel te winnen

Is het dan zo slecht gesteld met de conditie van de gemiddelde Haaksbergenaar? “Dat vind ik lastig om zo te zeggen”, zegt Kuipers. “We weten uit onderzoek dat 56 procent van de Haaksbergenaren van 19 jaar en ouder regelmatig aan sport doet. In heel Overijssel is dat slechts 45 procent. Ook onder de 19 jaar ligt de deelname hier iets hoger: 86 procent tegenover 80 procent in de hele provincie. Deze cijfers geven in elk geval aan, dat bijna de helft van de volwassen inwoners niet of te weinig aan sport doet en dat daar nog veel te winnen valt.”

Bootcamproute

Wat kan de kerngroep met vertegenwoordigers uit onder meer het onderwijs, de sport, het bedrijfsleven en de zorg daaraan doen? “We stimuleren goede initiatieven en hebben daarvoor een jaarlijks budget van 20.000 euro gekregen uit het landelijk initiatief voor lokale akkoorden. Mensen met goede ideeën kunnen hun voorstel in een pitch aan ons kernteam presenteren. De beste voorstellen krijgen dan een bijdrage uit het uitvoeringsbudget. Zo konden we het laatste stukje financiering geven aan de fantastische bootcamproute in park Scholtenhagen, met toestellen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.”

Mountainbiker en hardloper

Kuipers woont sinds 1990 in Haaksbergen. Sporten heeft hij van huis uit meegekregen. “Ik heb heel lang gevoetbald en hockey gespeeld, de laatste jaren ben ik me steeds meer op mountainbiken en hardlopen gaan toeleggen. Vooral dat laatste. We lopen met ons groepje nu twee tot drie keer per week.” Die passie deelt hij met zijn broer Ernst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat de broers ook delen, is het besef dat bewegen essentieel is voor de gezondheid. En laat nou uitgerekend de Twentenaar een gemiddeld minder gezonde levensstijl hebben dan de doorsnee Nederlander, waarbij overgewicht en alcoholgebruik twee zorgenkindjes zijn. Een opdracht voor het kernteam Sport en Bewegen om daar iets voor te bedenken? “Nee, dat vinden we zo’n belangrijk maatschappelijk onderwerp, dat Haaksbergen een apart kernteam heeft dat zich richt op roken, overgewicht en alcoholmisbruik.”

Bossen waren vol

De coronapandemie is van grote invloed geweest op de sportbeoefening, ook in Haaksbergen. “Heel veel activiteiten, met name de teamsporten, zijn lange tijd niet mogelijk geweest. Dat heeft zeker een terugslag betekend; de clubs zijn hard bezig om de conditie van de leden op het oude niveau terug te brengen. Tegelijk zag je dat door de beperkingen heel veel mensen bewegingsmogelijkheden zijn gaan opzoeken die nog wél mogelijk waren, zoals fietsen, hardlopen en wandelen. Ik sport al heel lang in de bossen rond Haaksbergen, maar ik heb het er nog nooit zo vol gezien als de afgelopen twee jaar. Ook sporten zoals bootcamp en survival hebben een enorme boost gekregen. Die waren, met inachtneming van de coronaregels, wél mogelijk.

Toekomst van clubs

De officiële termijn van zijn kernteam zit er eind van dit jaar op. “Wat ik persoonlijk dan graag bereikt zou willen hebben, is dat we sport en bewegen toekomstbestendig hebben gemaakt. Dat zit hem niet zozeer in zichtbare zaken als accommodaties en voorzieningen, maar vooral in de manier waarop mensen in staat zijn zelf en anderen te laten sporten. Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, is het extra inzetten van een sportadviseur van de landelijke sportkoepel NOC/NSF. Dan kun je je afvragen: “Wat moeten we nou met zo’n adviseur?” Maar we hadden wel twee verenigingen in Haaksbergen, waarvan de toekomst hoogst onzeker was. De adviseur lokale sport heeft de verenigingen geadviseerd en ondersteund. Doordat ze kosteloos een coachingstraject aan de vereniging kan aanbieden én de verschillende bonden actief kan inschakelen, werden de verenigingen zo goed geholpen dat men weer jaren verder kan.”

Een andere ontwikkeling die Kuipers blij maakt, is de zogeheten MQ Scan waar zeven lokale basisscholen aan meedoen. “Die test geeft in één gymles heel goed weer wat de motorische vaardigheden van elk kind zijn en waar het beter kan. Vroeger had je de coopertest, die behoorlijk demotiverend was voor kinderen met een minder goede conditie. Dat was niet erg educatief of motiverend. Ik blijf erbij: plezier moet voorop staan bij sport en bewegen.”

Meer informatie

Kijk op www.haaksbergen.nl/sportakkoord voor meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website

Samenwerking leidt tot mooie resultaten

Haaksbergen Natuurlijk in Beweging

Lokale sportakkoorden zorgen voor verbinding tussen het sociale domein, sport en bewegen, onderwijs en gezondheid. Ook in Haaksbergen werken we al enkele jaren aan een goede structuur. Die hebben we gevonden: de bestaande partijen zijn uitgebreid met een kernteam, een buurtsportcoach die meer tijd heeft voor de coördinatie en een lokale sportadviseur. Zij werken samen om Haaksbergen in beweging te krijgen én te houden.

Niels Hartlief is beleidsmedewerker Sport in de gemeente Haaksbergen en voorzitter van de kerngroep van het Lokale Sport- en Beweegakkoord ‘Haaksbergen Natuurlijk in Beweging’. “Samen met een sportformateur ben ik in 2020 gestart met het opstellen van een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Via interactieve sessies, eerst fysiek en later digitaal vanwege Corona is vanaf het begin ingezet op samenwerking. Met zoveel mogelijk partijen zoals sportverenigingen, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties, buurtsportcoaches, Eerstelijnszorg Haaksbergen en ook commerciële partijen geven we invulling aan het Sport- en Beweegakkoord.

Kernteam

Het kernteam bestaan uit inwoners die actief zijn in de binnen- en buitensport, onderwijs, Eerstelijnszorg Haaksbergen en de gemeente Haaksbergen. Buurtsportcoach Nienke Schuppers kreeg de rol van coördinator. Als buurtsportcoach heeft zij de afgelopen jaren een groot lokaal netwerk opgebouwd in zorg, welzijn, onderwijs en sport. Daarnaast werd vanaf het begin dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en kunde van een adviseur lokale sport die door NOC*NSF was toegewezen aan Haaksbergen. Niels Hartlief: “De brede samenstelling van het kernteam was een bewuste keuze, want daardoor kunnen we vragen van allerlei organisaties en sportverenigingen goed oppakken en activiteiten ondersteunen. Zo weten sportverenigingen ons als gemeente vooral te vinden als het bijvoorbeeld om accommodatiezaken of subsidies gaat. Nu kunnen ze ook hun andere hulpvragen stellen. Daar moet je dan ook wel een antwoord op hebben. Dat betekent dat je daadwerkelijk menskracht moet vrijmaken om die ondersteuning te bieden. Dat kan nu via het sportakkoord.”

Vijf thema’s van ‘Haaksbergen Natuurlijk in Beweging’
Met alle partners hebben we een aantal doelen en acties beschreven die uitgewerkt zijn in vijf thema’s:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af vaardig in bewegen

Er is al ontzettend veel bereikt, doordat deze thema’s elkaar versterken. De Haaksbergenaar heeft ook inmiddels toegang tot de online beweegwijzer om het sportaanbod in Haaksbergen te ontdekken. En ook voor sporten met een beperking is het aanbod online te vinden, omdat Haaksbergen is aangesloten bij het landelijke platform Uniek Sporten. Hartlief is positief over de werkwijze. “Samen dingen oppakken geeft veel energie. Door het Sport- en Beweegakkoord hebben we inzicht in de behoefte en kunnen we gericht ondersteuning en advies bieden. Ik zie het ook wel als één groot experiment: soms lukken dingen, soms ook niet. Dat hoort erbij. We staan niet stil, niets is in beton gegoten. We willen constant openstaan voor nieuwe dingen.”

Heel Haaksbergen beweegt

We activeren inwoners van Haaksbergen door sporten en bewegen te stimuleren. En ook dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, overheid en bedrijfsleven bundelen de krachten. We maken de verbinding en zorgen dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. We willen drempels wegnemen. Sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. Eind 2020 was het definitieve Sport- en Beweegakkoord klaar en ondertekend door ruim veertig partners. En nog steeds melden zich nieuwe partijen aan.”

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Nienke Schuppers, de coördinator van ‘Haaksbergen Natuurlijk in Beweging’.
n.schuppers@noaberpoort.nl

www.haaksbergen.nl/sportakkoord
www.beweegwijzerhaaksbergen.nl
www.unieksporten.nl/overijssel/haaksbergen

Kijk voor meer informatie op onze website

Special Olympics Nationale Spelen 2022

Altijd een winnaar

Van 10 tot en met 12 juni 2022 vinden de Special Olympics Nationale Spelen plaats in Twente. Meer dan 3000 atleten in 14 Twentse gemeenten sporten op 25 sportonderdelen.

De gemeente Haaksbergen mag het G-voetbal toernooi organiseren. Op het Sportpark Groot Scholtenhagen, op de velden van v.v. Haaksbergen en HSC’21, zullen maar liefst 40 teams het tegen elkaar opnemen. Wethouder Antoon Peppelman steekt zijn trots niet onder stoelen of banken: “Sporten is belangrijk voor iedereen, juist ook voor mensen met een beperking. Naast alle gezonde effecten van lichaamsbeweging zorgt sporten er ook voor dat je anderen ontmoet en je midden in de samenleving staat. Wij zijn ook trots op het noaberschap dat de lokale voetbalverenigingen hebben laten zien. v.v. Haaksbergen en HSC’21 zijn gevraagd om het toernooi te organiseren, maar alle vijf Haaksbergse voetbalverenigingen dragen hun steentje bij. Die saamhorigheid past helemaal bij Haaksbergen. Iedereen doet mee!”

Officiële presentatie Haaksbergse sportploeg

Op 11 april was in het gemeentehuis de officiële presentatie van de sporters die vanuit Haaksbergen deelnemen aan de Special Olympics Nationale Spelen 2022. Burgemeester Welten en sportwethouder Peppelman ontvingen de Haaksbergse delegatie op een feestelijke manier met koffie en gebak. In de Raadzaal van het gemeentehuis wensten zij onze deelnemers aan de Special Olympics veel succes. De Haaksbergse ambassadeurs van de Special Olympics deelden handtekeningen uit waarna het tijd was voor het officiële fotomoment van de Haaksbergse sportploeg.

Wilt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over de Special Olypics Nationale spelen naar

Kijk voor meer informatie op onze website

Close Menu

De Sportkrant Haaksbergen is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Haaksbegen is onderdeel van De Sportkrant