Skip to main content

Kernteam lokaal Sport- en beweegakkoord

Sportakkoord

“Sporten en gezond bewegen voor iedere Haaksbergenaar!”

Hij was jarenlang voorzitter van vv Haaksbergen en is nog steeds bestuurslid van de Stichting Groot Scholtenhagen. Sportliefhebber Giljam Wartena beweegt zelf veel en merkt daar ook de gezondheidsvoordelen van. Niet vreemd dus dat de Haaksbergenaar ook zitting heeft in het kernteam, dat verantwoordelijk is voor het stimuleren en monitoren van de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord.

“Als je lekker sportief bezig bent, dan leef je gezonder, voel je je lekkerder en zit je meestal mentaal ook beter in je vel”, weet Wartena als geen ander. “Het lokaal sport- en beweegakkoord wil sporten en gezond bewegen voor iedere Haaksbergenaar bereikbaar maken, laat zien hoeveel prachtige sporten en fantastische sportverenigingen we in ons dorp hebben en stimuleert het duurzaam gebruik van de sportaccommodaties. Ik vind het geweldig dat ik daar een kleine bijdrage aan mag leveren in het kernteam.”

Veel mogelijkheden

Dat kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. “Samen willen we de doelen uit het sportakkoord verwezenlijken”, vertelt Wartena. “We willen elke Haaksbergenaar in contact brengen met bewegen en met sportverenigingen. Als actieve sporter, als toeschouwer of als vrijwilliger. Sporten is mentaal én fysiek een van gezondste dingen die je kunt doen. Het brengt mensen bovendien bij elkaar en is een bron van gezelligheid. In Haaksbergen zijn er ook ongelooflijk veel mogelijkheden om te bewegen. We hebben met Ontmoetingspark De Greune en zeker ook Park Groot Scholtenhagen fantastische accommodaties.”

Mooi budget

De verbinding met het onderwijs en de verenigingen is volgens Wartena belangrijk. “We hebben ze hard nodig om een actieve rol te nemen. Via het onderwijs en de verenigingen kunnen we heel veel inwoners bereiken. Van jong tot oud. Wij fungeren als vraagbaak voor verenigingen en kennen budget toe aan initiatiefnemers van mooie projecten die helpen de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord te realiseren. We hopen dat we veel aanvragen kunnen honoreren. We hebben een mooi budget te besteden.”

Zoveel

Wat doen deelnemers aan het sport- en beweegakkoord dan concreet? “Nou, verenigingen en scholen zetten zich bijvoorbeeld in voor thema’s als de rookvrije accommodatie en gezonde kantines”, vertelt Wartena. “Andere deelnemers organiseren weer een inclusieve sportdag voor diverse doelgroepen, waar verbinden, elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl centraal staan. En Eerstelijnszorg Haaksbergen en de Stichting Haaksbergen Promotie hebben er samen voor gezorgd dat de beweegwijzer is gedigitaliseerd. Daardoor is het gemakkelijker te gebruiken voor inwoners. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Er gebeurt zóveel!”

Anderen enthousiasmeren

Wartena twijfelt er niet aan dat de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord gehaald worden. “Als kernteam blijven we dat uiteraard aanjagen, maar we zien dat inwoners en sportverenigingen het écht oppakken. Gelukkig sporten en bewegen er al heel veel mensen in Haaksbergen. Ik hoop dat die actieve inwoners anderen kunnen enthousiasmeren de hardloopschoenen aan te trekken, het tennisracket te pakken of bij een van de sportverenigingen vrijwilligerswerk te doen. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden.”

Kijk voor meer informatie op onze website

Close Menu

De Sportkrant Haaksbergen is een initiatief van Mijnen Media. Heeft u vragen over de uitgave en/of deze website? Dan kunt u een mail sturen naar info@mijnenmedia.nl of bellen met 0315-341888

De Sportkrant Haaksbegen is onderdeel van De Sportkrant